Water

Wat gebeurt er als je een ijsklontje in een hete pan legt? 20171004_084957945_iOS
Precies, het ijsklontje smelt!
Maar… hoe kan het eigenlijk dat water van vorm verandert? Groep 6 heeft het uitgezocht!

Tijdens experimenten hebben we ontdekt dat water een vaste stof, een vloeistof of een gas kan zijn. Water verandert van vorm als het verwarmd of afgekoeld wordt.
Dit zagen we bijvoorbeeld bij het ijsklontje in de hete pan. De vaste stof werd een vloeistof!

Moleculen

We hebben geleerd dat alles op aarde van IMG_5546moleculen is gemaakt.
Moleculen gaan meer bewegen als een stof warm wordt gemaakt. Dat kon je goed zien tijdens het experiment waarbij we druppels kleurstof in heet en in koud water lieten vallen. De kleur verspreidde zich veel sneller in het hete water!
In koud water bleven de moleculen dicht bij elkaar. Dat zag je aan de rode kleurstof die op 1 plek bleef.
IMG_5554
In het laatste experiment hebben we ontdekt dat we zelf bellen konden maken door luchtmoleculen te laten bewegen!