Een beschermende outfit

Wat nou als je op reis bent in de ruimte en je raket gaat stuk? Dan moet je naar buiten om de raket te maken! Je hebt dan wel een outfit nodig die ervoor zorgt dat je beschermd bent tegen ruimtebrokstukken en meteorieten.

Aan groep 8 de uitdaging om een outfit te ontwerpen die een astronaut in de ruimte beschermt. De outfit mocht bestaan uit maximaal 4 lagen van verschillende materialen. De astronaut was een ballonnetje. De verschillende lagen moesten de ballon beschermen als een spijker met grote snelheid op de ballon neerkwam. Een onmogelijke uitdaging? Niet voor groep 8 van de Multatuli!

Samen werd er gemaakt, getest en verbeterd. Er klonken in de klas verschillende knalletjes van knappende ballonnen. Er werd teruggekeken, welke materialen waren in welke volgorde gebruikt en wat was het resultaat? Vervolgens werd een nieuwe combinatie van materialen getest om uiteindelijk zo bij een outfit uit te komen die een ballon kan beschermen tegen een vallende spijker!